استعلام قیمت

نـرخ روزانه محصولات

اعلام آخرین نرخ به روز شده محصولات

عنوان محصول تاریخ بروز رسانیآخرین قیمت محصول /به تومان
گوشت گوساله گرم1398/09/12 09120322391 استعلام از واتس آپ
گوشت گوسفندی گرم1398/09/12 09120322391 استعلام از واتس آپ
مرغ کشتار روز1398/09/12 09120322391 استعلام از واتس آپ
مرغ منجمد 1398/09/12 09120322391 استعلام از واتس آپ
گوشت گوسفندی وارداتی1398/09/12 09120322391 استعلام از واتس آپ
گوشت منجمد برزیل1398/09/12 09120322391 استعلام از واتس آپ
سوپراستارتر1398/09/12 3350
استارتر1398/09/12 3240
میان دان1398/09/12 3180
پایان دان1398/09/12 3150
کنسانتره 2.5% ویژه( گوشتی )1398/09/12 12500
کنسانتره 2.5% اکونومی ( گوشتی )1398/09/12 11000
کنسانتره 5% ( گوشتی )1398/09/12 8000
کنسانتره دام پرواری1398/09/12 تماس با واحد فروش
کنسانتره دام شیری1398/09/12 تماس با واحد فروش
خوراک آبزیان گرمابی ( پلت )1398/09/12 تماس با واحد فروش
خوراک آبزیان گرمابی ( اکسترود )1398/09/12 تماس با واحد فروش
خوراک آبزیان سردابی ( اکسترود )1398/09/12 تماس با واحد فروش
خوراک آبزیان سردابی ( پلت )1398/09/12 تماس با واحد فروش
ذرت روس فوری بارگیری ( وزن پول )1398/09/12 تماس با واحد فروش
ذرت روس فوری بارگیری ( واریز )1398/09/12 تماس با واحد فروش
جو روس فوری بارگیری ( واریز )1398/09/12 تماس با واحد فروش
جو روس فوری بارگیری ( وزن پول )1398/09/12 تماس با واحد فروش
ذرت برزیل فوری بارگیری ( وزن پول )1398/09/12 تماس با واحد فروش
ذرت برزیل فوری بارگیری ( واریز )1398/09/12 تماس با واحد فروش
جو بندر امام فوری بارگیری ( واریز )1398/09/12 تماس با واحد فروش
جو بندر امام فوری بارگیری ( وزن پول )1398/09/12 تماس با واحد فروش
کنجاله سویا آرژانتین ( وزن پول )1398/09/12 تماس با واحد فروش
کنجاله سویا آرژانتین ( واریز )1398/09/12 تماس با واحد فروش
کنجاله تخم کتان1398/09/12 تماس با واحد فروش
کنجاله تخم پنبه1398/09/12 تماس با واحد فروش
کنجاله کلزا1398/09/12 تماس با واحد فروش
مرغ زنده1398/09/12 تماس با واحد فروش
جوجه یکروزه : راس 1398/09/12 تماس با واحد فروش
جوجه یکروزه : هوبارد1398/09/12 تماس با واحد فروش
جوجه یکروزه : فلکس1398/09/12 تماس با واحد فروش
آرد 12% صادراتی1398/09/12 تماس با واحد فروش
آرد 18% صادراتی1398/09/12 290 دلار تحویل مرز
آرد 23% صادراتی1398/09/12 320 دلار تحویل مرز