خدمات پس از فروش

کارشناسان و مشاوران فنی و خدماتی مشتریان گروه تولیدی وبازرگانی آریوفید می توانند از خدمات فنی و پس از فروش این شرکت که به صورت رایگان به آنها ارائه می شود بهره مند گردند:

- بازدید دوره ای از دامداری و مرغداری مشتریان و ارائه مشاوره های حضوری

- آنالیز آب و خوراک

- مشاوره فنی در ارتباط با مدیریت تغذیه، تهویه، نوردهی و ... به واحدهای مرغداری جهت بهبود عملکرد

- مشاوره فنی به دامداری ها اعم از دام سنگین و سبک شامل مدیریت تغذیه، تولید مثل، جایگاه و ... جهت بهبود عملکرد

- مشاوره تلفنی به مشتریان توسط کارشناسان مجرب